Sunday, April 15, 2012

PERSAMPELAN TANAH DAN FORAJ TERNAKAN


Agronomi meliputi bekerja di bidang genetik tanaman,. seperti analisis sampel daun, baja dan tanah, kajian feasibiliti, syor pembajaan, dan sebagainya
Tujuan Persempelan Tanah adalah:
1. Menjalankan kajian feasibiliti/tanah untuk tujuan -Mengetahui tahap kesuburan - zat pemakanan seperti N, P & K
2. Jenis klasifikasi siri tanah
3. Menjalankan persampelan tanah dan daun bagi tujuan pengesyoran pembajaan diskriminasi untuk tanaman ladang
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ۩۩۩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
PERSAMPELAN TANAH DAN FORAJ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ۩۩۩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
KAEDAH PERSAMPELAN TANAH
-Bahagikan kepada beberapa lot mengikut topografi, tekstur tanah, saliran dan sabagainya.
-Ambil 10 sampel bagi setiap lot secara rambang
-Bersihkan kawasan yang akan diambil sampel dari sampah dan najis
KAEDAH PERSAMPELAN TANAH
-Dengan "auger" ambil tanah sedalam 15 cm dari permukaan
-Kumpulkan kesemua sampel dalam satu bekas dan gaul dan ambil satu kg untuk dihantar kemakmal.
-Labelkan bagi setiap sampel:
-Nama ladang. Nama pedok, kedalaman, tarikh, sejarah pembajaan dan sebagainya
CONTOH ANALISA SAMPEL
BIL
MAKMAL
KEDALAMAM
(cm)
N
%
P
ppm
K
Meq%
Ca
Meq%
Mg
Meq%
C
%
OM
%
S4376/IT
0.15 - 0.16
10.4
0.07
0.32
0.15
1.73
2.98
2.98
S4376/2T
15 - 30
0.17
44.4
0.09
0.88
0.29
2.52
4.34

Bagaimana untuk menentukan N,P dan K cukup atau tidak ?
CONTOH ANALISA SAMPEL
BIL
MAKMAL
KEDALAMAM
(cm)
N
%
P
ppm
K
Meq%
Ca
Meq%
Mg
Meq%
C
%
OM
%
S4376/IT
0.15 - 0.16
10.4
0.07
0.32
0.15
1.73
2.98
2.98
S4376/2T
15 - 30
0.17
44.4
0.09
0.88
0.29
2.52
4.34
Nitrogen: N % x 1040 = Kg N/ha/th
Posforus: P ppm x 12.3 = Kg P/ha/th
Kalium: Kmeq% x 1254 = Kg K/ha/th

CONTOH ANALISA SAMPEL
BIL
MAKMAL
KEDALAMAM
(cm)
N
%
P
ppm
K
Meq%
Ca
Meq%
Mg
Meq%
C
%
OM
%
S4376/IT
0.15
0.16
10.4
0.07
0.32
0.15
1.73
2.98
S4376/2T
15 - 30
0.17
44.4
0.09
0.88
0.29
2.52
4.34
Nitrogen: N % x 1040 = Kg N/ha/th
0.16 x 1040 = 166.4 kg N/ha

CONTOH ANALISA SAMPEL
BIL
MAKMAL
KEDALAMAM
(cm)
N
%
P
ppm
K
Meq%
Ca
Meq%
Mg
Meq%
C
%
OM
%
S4376/IT
0.15 - 0.16
10.4
0.07
0.32
0.15
1.73
2.98
2.98
S4376/2T
15 - 30
0.17
44.4
0.09
0.88
0.29
2.52
4.34
Posforus: P ppm x 12.3 = Kg P/ha
10.4 x 12.3 = 127.92 kg/ha

CONTOH ANALISA SAMPEL
BIL
MAKMAL
KEDALAMAM
(cm)
N
%
P
ppm
K
Meq%
Ca
Meq%
Mg
Meq%
C
%
OM
%
S4376/IT
0.15 - 0.16
10.4
0.07
0.32
0.15
1.73
2.98
2.98
S4376/2T
15 - 30
0.17
44.4
0.09
0.88
0.29
2.52
4.34
Kalium: K meq% x 1254 = Kg K/ha/th
0.07 x 1254 =87.78 Kg/ha

KADAR DISYORKAN
Nitrogen:150-200 Kg/ha/th
Posforus: 40-60 Kg/ha/th
Kalium: 50-100 Kg/ha/th
Bagi pastura tulen
CUKUP / TIDAK?
Nitrogen: 150-200 Kg/ha/th (166.4 CUKUP CUKUP)
Posforus: 40-60 Kg/ha/th (127.92 Kg/ha CUKUP/LEBIH)
Kalium: 50-100 Kg/ha (87.78 Kg/ha CUKUP)

PERSAMPELAN FORAJ
Sampel foraj diambil bertujuan:
-Mengetahui status kandungan nutrien didalam foraj
-Mengetahui jumlah hasil foraj bagi seunit luas kawasan

Peralatan
-Kuadrat (Quadrat Frame)
-Sabit / Pemotong
-Penimbang (kg)

****Kuadrat
(Quadrat Frame) ialah satu bingkai yang diperbuat samada dari kayu, besi, aluminium atau tali yang mempunyai saiz samada 0.5 atau 1.0 meter persegi

KAEDAH
Ketinggian pemotongan:
Ragutan:
Bebiri- 7-10 cm (Dari atas)
Lembu- 15-20 cm (Dari atas)
Foder:
15 –25 cm dari tanah
LANGKAH
-Baling kuadrat (Quadrat Frame) kearah belakang / tutup mata
-Dimana kuadrat jatuh, potong semua rumput yang ada dalam kuadrat tersebut
-Ketinggian pemotongan adalah bergantung kepada keadaan rumput dan jenis ternakan yang akan meragut.
-Timbang rumput yang dipotong bagi setiap kuadrat dan rekod
-Sekurang-kurangnya 10 sampel perlu di ambil bagi setiap hektar.
-Selepas ditimbang dan direkod, campurkan semua sampel tersebut, gaul dengan rata dan ambil -sub-sampel (1kg) untuk dihantar kemakmal bagi analisa nutrien (jika perlu)

UNIT MAKMAL
Berikut adalah senarai analisis dengan peralatan-peralatan makmal ICP-OES, Elemental Analyzer, AAS & CFA.
1. Analisis baja - Nitrogen(N), Fosforus(P), Kalium(K), Magnesium(Mg), Boron(B) & Kelembapan
2. Analisis daun - Nitrogen(N), Karbon (C), Fosforus(P), Kalium(K), Magnesium(Mg), Kalsium (Ca), Boron(B), Sulphur (S), C/N ratio & TE
3. Analisis kompos - Nitrogen(N), Karbon (C), Fosforus(P), Kalium(K), Magnesium(Mg), Kalsium (Ca), Boron(B), Sulphur (S), C/N ratio & Kelembapan
4. Analisis tanah - Nitrogen(N), Karbon (C), Total & Available Fosforus(P), Kalium(K), Magnesium(Mg), Kalsium (Ca), Natrium(Na), C/N ratio & Kelembapan, pH, Konduktiviti, CEC/KPK, Ketepuan Bes, Analisa Mekanikal(MA).

PENGIRAAN
Hasil bagi 1 hektar:
0.522 x 10,000 = 5220 kg
Jika saiz kuadrat ¼m
0.5220880x4x10000 = 20880 kg
Sila tinggalkan pesanan.. Komentar.. atau saranan kami cuba perbaiki.. Bagi memantapkan lagi bahan pada episode akan datang di ruang Comment

No comments:

Post a Comment