Friday, April 2, 2010

Halal, Cara Sembelihan dan ABATOIR


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ۩۩۩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Halal, Cara Sembelihan dan ABATOIR

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ۩۩۩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Penyembelihan : Pengertian Penyembelihan
PENDAHULUAN
Penyembelihan adalah salah satu cara untuk mematikan binatang dan menghalalkan dagingnya. Penyembelihan menurut bahasa ialah Thayyib iaitu mengelokkan. Pengertian kedua adalah Tatmim membawa maksud menyempurnaan iaitu menyempurnakan apa yang diharuskan dengan cara sembelihan.Penyembelihan dari segi bahasa bererti potong atau belah bagi menghilangkan nyawa binatang.
Dari segi syara‘ bermaksud menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan menggunakan alat yang tajam selain dari kuku, gigi, dan tulang untuk membolehkan haiwan itu halal dimakan oleh orang Islam.

Sabda Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam :
Maksudnya:
“Sembelihan adalah di antara pangkal dagu dan pangkal leher”
(Riwayat Ibnu ‘Abbas)

Terlebih dahulu mari kita melihat kepada kepentingan sembelih. Sembelihan dalam Islam bertujuan mematikan haiwan dan menghalalkan dagingnya untuk dimakan. Ini berbeza debgan sembelihan dalam agama lain. Sembelihan mereka juga bertujuan untuk mematikan haiwan tetapi tidak menghalalkan dagingnya.
HUKUM PENYEMBELIHAN
Hukumnya wajib dilakukan ke atas sesuatu haiwan itu untuk membolehkan ia halal dimakan.
Haiwan yang tidak disembelih mengikut hukum Islam diistilahkan sebagai bangkai dan najis.
Firman Allah subhanahu wata‘ala:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
Maksudnya:“Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai (binatang yang tidak disembelih), dan darah (yang keluar mengalir), dan daging babi (termasuk semuanya), dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah, dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul, dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih (sebelum habis nyawanya)” (Surah Al-Ma’idah 5:3)

DALIL PENSYARI‘ATAN PENYEMBELIHAN
Firman Allah subhanahu wata‘ala:
Maksudnya:“Maka makanlah dari (sembelihan binatang-binatang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika betul kamu beriman kepada ayat-ayatNya.”(Surah Al-An‘am, 6:118)
Sabda Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam yang bermaksud:
“Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik terhadap sesuatu. Oleh kerana itu, jika kamu membunuh, perbaikkanlah cara membunuhnya, apabila kamu menyembelih maka perelokkanlah cara penyembelihannya serta tajamkanlah pisaunya dan mudahkanlah penyembelihannya itu.”(Riwayat Muslim)
RUKUN PENYEMBELIHAN
Penyembelih:
a) Islam sama ada lelaki atau perempuan atau kanak-kanak yang mumayyiz.
b) Ahli kitab, samada Yahudi atau Nasrani.
c) Berakal dan berfikiran waras.
d) Tidak melakukan penyembelihan di dalam ihram haji (bagi binatang buruan).


Jika dilihat dalam ta'rif tersebut, kita dapat membahagikannya kepada 4 perkara utama yang juga merupakan rukun sembelihan:
1. Melukakan anggota tertentu:
Ulama membahagikan rukun ini kepada 2 mengikut jenis haiwan yang ingin disembelih. Sekiranya haiwan tersebut mampu ditundukkan oleh tenaga manusia seperti lembu, kerbau, ayam dan unta, maka wajib bagi si penyembelih menyembelih di bahagian leher haiwan dengan memutuskan kedua-dua urat halqum (salur nafas) dan urat mari' (salur pemakanan) cara ini dinamakan Ikhtiyari. Bagi haiwan yang tidak mampu ditundukkan oleh manusia seperti haiwan liar seperti burung, rusa dan kijang maka harus disembelih dengan cara melukakan mana-mana anggota haiwan tersebut yang boleh mematikannya. Cara ini turut digunakan untuk haiwan yang terjatuh di dalam lubang dan tidak dapt disembelih di lehernya maka memadai dengan dilukakan haiwan itu dengan luka yang membawa maut. Cara ini dinamakan Idtirari.
2. Haiwan yang halal dimakan:
Saya percaya yang para pembaca sekalian sedia maklum jenis-jenis haiwan yang halal dimakan. Haiwan yang haram dimakan seperti babi dan haiwan beracun tidak akan berubah menjadi halal walaupun disembelih. Setiap haiwan perlu disembelih kecuali ikan dan belalang. Maka termasuklah dalam kategori ikan di sini, haiwan-haiwan akuatik yang lain seperti sotong, ketam, udang, kerang dan lain-lain haiwan akuatik dikecualikan daripada kewajipan sembelihan.
3. Alat yang tertentu:
Apa yang dimaksudkan ialah alat yang tajam tidak kira pisau, pedang, parang, buluh mahupun kaca. Tetapi sembelihan menggunakan gigi, kuku dan tulang adalah tidak halal. Daripada Rafi' bin Khudij, aku bertanya kepada RAsulullah sesungguhnya kami bertemu binatang yang berlati kemarin dan tiada senjata bersama-sama kami, lalu baginda bersabda:
"Apa sahaja yang dapat digunakan untuk mengalirkan darah dan disebut nama Allah makanlah (tetapi) bukan disembelih dengan gigi atau kuku dan aku akan jelaskan perkara tersebut. Adapun gigi itu adalah tulang dan kuku itu adalah senjata orang Habsyi". [Mutafaqqun 'Alayhi]
4. Oleh orang yang tertentu:
Tidak halal sembelihan seseorang itu melainkan dia adalah seorang Islam atau setidak-tidaknya Ahli Kitab dan semestinya berakal. Tidak disyaratkan seseorang itu lelaki atau baligh maka harus bagi perempuan dan kanak-kanak mumayyiz untuk menyembelih. Persoalan yang timbul ialah siapakah mereka yang digelar Ahli Kitab? Adakah orang-orang Kristian dan Yahudi pada hari ini masih lagi dianggap Ahli Kitab. Persoalan ini memerlukan perbincangan panjang lebar dan sekiranya ada kesempatan insyaallah akan dibincangkan dalam suatu post khusus berkenaan dengannya. Maka cukuplah sekiranya saya terangkan di sini bahawa Ahli Kitab itu adalah mereka yang beriman kepada Kitab-kitab terdahulu yakni Injil dan Taurat.
Firman Allah:
وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ
"...Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan Kitab itu adalah halal bagi kamu, dan makanan (sembelihan) kamu adalah halal bagi mereka..."
[Al-Maidah:5]

Binatang Yang Disembelih:
Binatang yang halal itu segala jenis binatang yang baik dan tidak mendatangkan mudharat kepada orang yang memakannya seperti ayam, itik, lembu dan sebagainya.
Binatang yang tidak halal dimakan dibahagikan kepada dua kumpulan:
a) Haiwan darat.
Semua haiwan darat dihalalkan untuk orang Islam, kecuali seperti berikut:
Babi dan keturunannya.
Anjing.
Haiwan halal yang tidak disembelih mengikut hukum syara‘
Haiwan yang bertaring dan menggunakannya untuk mencakar dan membunuh iaitu haiwan-haiwan buas seperti harimau, beruang, gajah dan seumpamanya
Burung yang mempunyai kuku pencakar atau memakan secara menyambar seperti burung helang, gagak, dan sebagainya.
Haiwan-haiwan yang diperintah oleh Islam membunuhnya, iaitu seperti tikus, lipan, lipas, kala jengking, dan seumpamanya
Haiwan yang dilarang oleh Islam membunuhnya, iaitu seperti semut dan lebah.
Haiwan-haiwan yang dipandang jijik oleh umum, seperti kutu, lalat, ulat, dan seumpamanya.
Haiwan yang hidup dua alam, iaitu di air dan di darat seperti katak, buaya, kura-kura, dan sebagainya.
b) Haiwan Laut.
Pada hakikatnya, semua haiwan laut hanya hidup dalam air sahaja dan adalah halal bagi orang Islam, kecuali:
Semua jenis haiwan laut yang mengandungi racun.
Semua jenis haiwan laut yang boleh memabukkan jika dimakan; dan semua jenis haiwan laut yang boleh mendatangkan kemudharatan atau bahaya kepada kesihatan manusia.
Alat Penyembelihan:
Alat penyembelihan yang hendak digunakan mestilah tajam, boleh melukakan, dan mengalirkan darah binatang tersebut. Contohnya seperti pisau, parang, dan sebagainya.
Alat tersebut mestilah tidak boleh diperbuat daripadaa gigi, tulang, atau kuku.
Bahagian Yang Disembelih:
Sembelihan yang sah hendaklah memutuskan halqum (saluran pernafasan) dan mari’ (saluran makanan dan minuman) dan memutuskan vena jagular dan arteri karotid. Hukum memutuskan halkum dan mari’ adalah wajib manakala memutuskan vena jagular dan arteri karotid adalah sunat.
Bagi haiwan yang tidak dapat disembelih pada leher kerana sesuatu sebab seperti haiwan buruan, maka adalah dibolehkan penyembelihan pada mana-mana bahagian anggotanya. Ini adalah untuk mematikannya dengan syarat niat menyembelih.


SYARAT SAH PENYEMBELIHAN
Syarat sah penyembelihan adalah seperti berikut:
Penyembelihan dilakukan oleh orang Islam atau ahli kitab.
Dilakukan dengan niat menyembelih kerana Allah.
Binatang itu masih hidup ketika disembelih.
Binatang itu adalah halal dimakan.
Menggunakan alat yang tajam selain dari kuku, gigi dan tulang.
Putus halqum dan urat mari’ dengan sebab penyembelihan.
Mati dengan sekali sembelihan sahaja.
Tidak dilakukan penyembelihan kerana selain dari Allah.
Tidak dilakukan dalam ihram (binatang buruan darat).
Tambahan: Sejajar dengan perkembangan semasa penyembelihan bagi tujuan komersil mesti dilakukan oleh orang yang mendapat sijil tauliah penyembelihan dari Jabatan Agama Islam Negeri.

Seterusnya kita lihat pula syarat-syarat sembelihan sepertimana yang berikut:
1. Niat kerana Allah: Tidak halal binatang yang sembelihan kecuali yang diniatkan kerana Allah. Justeru binatang yang disembelih untuk berhala dan dibunuh dengan tidak sengaja hukumnya haram dimakan. Berkaitan soal menzahirkan sebutan nama Allah, Membaca Bismillah tatkala hendak menyembelih haiwan. Dan ini merupakan syarat yang wajib baik karena sengaja, lupa, ataupun jahil (tidak tahu). Bila dia sengaja atau lupa atau tidak tahu sehingga tidak membaca Bismillah ketika menyembelih, maka dianggap tidak sah dan haiwan tersebut haram dimakan.
firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:
Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya.” (Al-An’am: 121)
Bila dia mengucapkan:بِسْمِكَ اللَّهُمَّ أَذْبَحُ“Dengan nama-Mu ya Allah, aku menyembelih”, maka sah, karena sama dengan Bismillah. Bila dia menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta’ala selain Allah, maka hukumnya .
a. Bila nama tersebut khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala dan tidak boleh untuk makhluk, seperti Ar-Rahman, Al-Hayyul Qayyum, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, maka sah.
b. Bila nama tersebut juga bisa dipakai oleh makhluk, seperti Al-‘Aziz, Ar-Rahim, Ar-Ra`uf, maka tidak sah.
Tidak disyariatkan bershalawat kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika menyembelih, sebab tidak ada perintah dan contohnya dari beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam maupun para sahabatnya. (Asy-Syarhul Mumti’, 3/408)
2. Putus urat Halqum dan Mari' sekiranya disembelih dengan cara Ikhtiyari.
Pada bagian leher haiwan ada 4 hal:
1-2. Al-Wadjan, yaitu dua urat tebal yang meliputi tenggorokan
3. Al-Hulqum yaitu tempat pernafasan.
4. Al-Mari`, yaitu tempat makanan dan minuman.
Hukum penyembelihan adalah:
- Bila terputus semua maka itu lebih afdhal.
- Bila terputus al-wadjan dan al-hulqum maka sah.
- Bila terputus al-wadjan dan al-mari` maka sah.
- Bila terputus al-hulqum saja maka tidak sah.
- Bila terputus al-mari` saja maka tidak sah.
- Bila terputus salah satu dari al-wadjan saja, maka tidak sah.
3.Haiwan tersebut masih dalam hayat Mustaqirrah: Tanda-tandanya ialah darah memancut keluar selepas disembelih dan masih dapat meronta dengan kuat selepas disembelih.
4. Haiwan yang halal dimakan
5. Alatan yang tajam. Daripada Syaddad bin 'Aus katanya, sabda Rasulullah:
"Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik ke atas setiap sesuatu, apabila kamu mebunuh, bunuhlah dengan baik dan apabila kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik dan hendaklah seseorang di antara kamu menajamkan pisaunya dan berilah kerehatan pada binatang sembelihannya."
[Riwayat Muslim]
“Wahai ‘Aisyah, ambilkanlah alat sembelih.” Kemudian beliau berkata lagi: “Asahlah alat itu dengan batu.” (HR. Muslim )
6. Sembelihan dengan sekali potong: Yakni melalukan pisau di tempat sembelihan sehingga putus bahagian yang diwajibkan tanpa menanggkat pisau.
7. Penyembelih tidak berada dalam ihram.
8. Penyembelih seorang Islam atau sekurang-kurangnya Ahli Kitab. Kata Ibnu Abbas:
"Sesungguhnya dihalalkan sembelihan Yahudi dan Nasrani dipihak mana mereka beriman dengan Taurat dan Injil."
Mesti putus urat halqum dan merih

Tak halal: Urat tak putus habis

Tak halal : urat tak putus

PERKARA SUNAT SEMASA PENYEMBELIHAN
Membaca bismallah.
Menghadap binatang tersebut ke arah qiblat.
Membaca salawat ke atas Nabi.
Memutuskan dua urat dari kiri dan kanan supaya cepat mati.
Menggunakan pisau yang tajam.
Binatang itu dibaringkan di atas rusuk kiri.
Melakukan penyembelihan dengan segera.
PERKARA MAKRUH SEMASA PENYEMBELIHAN
Mengasah pisau di hadapan binatang yang hendak disembelih.
Menyembelih hingga terputus kepala.
Penyembelihan dilakukan oleh orang perempuan.
HIKMAH PENYEMBELIHAN
Penyembelihan diwajibkan ke atas setiap haiwan yang halal dimakan oleh orang Islam untuk memastikan sumber yang dimakan dapat memberikan kesan positif pada diri seseorang muslim itu dari segi mental, fizikal, sikap, atau perwatakan, dan sebagainya.
Sesuatu yang bersumberkan yang haram, buruk dan najis lazimnya akan menghasilkan sesuatu keburukan yang lain pula.
Selain itu, penyembelihan juga dapat memberikan banyak kebaikan dan hikmat. Antaranya adalah seperti berikut:
Untuk menunjukkan perbezaan yang nyata antara cara orang Islam dan cara orang kafir dalam soal mematikan haiwan.
Untuk menunjukkan perbezaan daging yang halal dimakan dan yang haram dimakan oleh orang Islam.
Untuk memastikan haiwan tersebut tidak mengalami kesakitan yang terseksa ketika disembelih kecuali dalam masa yang singkat.
Agar darah dari dalam haiwan berkenaan dapat mengalir dengan cepat. Ini seterusnya dapat mengelakkan daripada jangkitan kuman yang mungkin ada dalam darah haiwan tersebut.
Sebagai meminta keizinan dari Allah subhanahu wata‘ala kerana haiwan dan manusia adalah makhluk Allah subhanahu wata‘ala yang bernyawa.
ABATOIR

Piagam Rumah Sembelih
-Menjamin keselamatan ternakan dan karkas semasa didalam kawasan Rumah sembelih
-Semua ternakan dan karkas akan diperiksa mengikut kaedah yang ditetapkan.Semua karkas dan offal bebas dari penyakit dan selamat digunakan sebagai bahan makanan.
-Semua karkas dikeluarkan dari rumah sembelih adalah bersih segar dan selamat dimakan serta telah disejukkan pada suhu 4°C selama 24 jam
-Semua ternakan lembu, kambing, bebiri, rusa, arnab dan unta disembelih mengikut hukum syarak ( halal)

Pengurusan rumah sembelih
-Pendaftaran pengendalian
-Pemeriksaan Anti- mortem dan post mortem
-Operasi penyembelihan dan penyediaan karkas/ offal
-Kawal selia perkhidmatan yang diswastakan

Penyediaan karkas
Memotong kepala dan kaki
melapah kulit
Eviserasi
Membelah karkas
Stamping
Penyejukan karkas
Penyerahan
Pemeriksaan Daging meliputi
Anti mortem
Post mortem
Kebersihan

Pemeriksaan anti mortem
Pemerhatian ternakan dalam keadaan rehat
pemerhatian ternakan dalam keadaan bergerak kesatu arah
Pemerhatian tenakan dalam satu arah berlawanan

Tiga kategori ternakan dalam pemeriksaan anti mortem
Ternakan sihat-dibenarkan sembelih
Ternakan sihat tetapi disyaki berpenyakit
dibenarkan sembelih dengan pengawasan dan pemeriksaan lanjut
Ternakan berpenyakit –tidak dibenarkan disembelih dan dimusnahkan

Pemeriksaan Post mortem
- Dibuat setelah ternakan siap disembelih
- Dimulakan dibahagian kepala, diikuti dengan organ-organ, karkas dan akhir sekali perut dan usus.

Prosidur pemeriksaan post mortem
1. Bahagian kepala
kenal pasti nodus limfa utama
Mandibel ( Bhg rahang)
Maksila ( Bhg pipi)
Allantofarinks ( bhg tekak)
2. Bahagian Organ-organ
Organ-organ dikeluarkan dari karkas dalam bentuk satu tagkai rangkaian organ
Esofagus – sarkosis Haemoraj
Trakea-keradangan trakea, ingesta
Paru-paru-brongkitis, pneumonia, turbekolosis
Jantung- hemoraj, warna, cacing aorta
Diafram-
Hati-T.B jaundise, Sirosis Parasit (fasiollosis) abses
Ginjal- abses batu karang tisu mati
Bahagian organ makanan- abses ulser parasit

Keputusan pemeriksaan daging
Penolakkan seluruh karkas dan organ –organ disebabkan mati sebelum sempat sembelih atau berpenyakit bahaya spt Jaundise T.B Meleodosis hawar berdarah
Penolakan sebahagian karkas organ

Penyejukan dan penyimpanan
Karkas dibelah dua perlu disejukan segera bagi memastikan kesegaran
Suhu bilik sejuk penyimpaanan karkas 0-4°C
Bilik sejuk sentiasa bersih dan diselenggara dengan baik
Persemplelan ujian makmal bagi lembu kambing
i.TPC, E-coli, Salmonella dan Yersinia jenis semple daging di ambil 3 lokasi pada satu karkas
berat sample 200-500grm
ii.Saringan residu antibiotik dalam tisu Jenis sample ginjal
berat 200-500grm
iii.Beta –agonist
Jenis sample- hati
berat sample 250-500grm
iv.Pestised Jenis sample hati
Berat sample-250-500grm

Persempelan Untuk ujian makmal
Keadaan sample
Sample daging perlu diambil dari lokasi yang ditetapkan
Sample di simpan dalam keadaan sejuk beku
Perlu dilebelkan dgn jelas dan tepat dan isi borang penghantaran makmal
Sembelihan dengan kaedah Penyembelihan Mekanikal

Dari jenis binatang yang halal
Sijil penyembelih dari jabatan agama islam sahaja dan hendaklah membaca niat sembelih kerana Allah
Sembelih ikut syarak
Sembelih diatas takungan darah
Sembelih ternakan yang sihat sahaja
Sembelihan pada halqum ( salur pernafasan) dan Mari’ (salur makanan) dengan segera serta kedua-dua urat darah bagi melancarkan pengaliran darah keluar
Mengasah alat sembelih
Memastikan binatang telah betul-betul mati

Kaedah sembelihan Mekanikal
Penyembelihan haiwan menggunakan pisau yang digerakkan oleh mesin bagi mengantikan tangan manusia
Untuk memudahkan dan mempercepatkan kerja-kerja penyembelihan dalam bilangan yang banyak
Meningkatkan kuantiti dan kualiti bagi memenuhi permintaan pasaran

1. Pengendali pisau mekanikal (penyembelih ) hendaklah orang islam beliau perlu membaca BISMILLAH sebelum memetik suis pisau mekanikal
2. Penyembelih islam yang memetik suis mesin itu tidak boleh meninggalkan tempat sembelihan, sekiranya beliau perlu meninggalkan tempat penyembelihn ia mesti menghentikan aliran mesin dan menutup suis pisaau mekanikal
3. Pisau yang digunakan mestilah jenis bermata satu dan tajam dan memutuskan halqum ( salur pernafasan) dan Mari’ (salur makanan) serta kedua-dua urat darah bagi melancarkan pengaliran darah keluar
4. Penyembelih hendaklah memastikan semua ayam itik disembelih dengan sempurna. Penyembelih mesti menyembelih secara manual (tangan) sekiranya ada yang terlepas dari disembelih oleh pisau mekanikal

Pendarahan
Tunggu lebih dari 3 minit, pastikan ayam telah benar-benar mati dan proses pengeluaran darah sempurna
Ayam diletak diatas jaring / bakul untuk elak ayam terkena darah, mengurangkan kotoran darah & najis semasa dicelur

Penceluran

Suhu Masa
50-60°C 30 – 60 saat
ada aliran air keluar masuk berterusan 0.25 liter/ekor/minit atau tukar air jika kotor ( selepas 5 kali celuran)

ayam tidak terlalu masak/ bulu sukar dicabut
Islam juga mengharamkan memakan daging haiwan tanpa disembelih seperti mencucuk leher, menghempap dengan batu atau cara selain daripada sembelihan. Islam mengajar supaya sembelihan dilakukan dengan pisau tajam bagi memotong bahagian leher untuk memutuskan dua urat utama atau urat mareh.
Gambar di bawah menunjukkan ayam tak halal- ayam cucuk & pusat sembelihan yang diragui halal sembelihannya

Kaedah ini dikaji pakar Jerman, Profesor Wilhelm Schulze di Sekolah Perubatan Veterinar, Universiti Hannover, Jerman, mencari kaedah terbaik proses mematikan haiwan bagi mendapatkan daging yang bersih dan segar. Kajian itu bertajuk, `Cubaan untuk mengesan kesakitan dan rasa sedar mengikut kaedah konvensional dan agama ketika menyembelih lembu atau kambing’,menyimpulkan bahawa menerusi perikemanusiaan, kaedah Islam adalah yang terbaik.Kajian terbabit jelas membuktikan bahawa penyembelihan menurut kaedah Islam adalah cara yang terbaik bukan saja untuk kebaikan haiwan itu sendiri tetapi juga memberi manfaat kesihatan kepada manusia
Sembelihan Mengikut Mazhab Syafi'e
Di dalam Mazhab Syafi’e hanya diwajibkan untuk memutuskan dua jenis urat iaitu urat halkum dan urat mari’ sahaja. Namun sunat hukumnya memutuskan 2 urat (salur) darah yang berada di kanan dan kiri leher binatang yang disembelih bagi mempercepatkan kematian.
Gambarajah kedudukan URAT HALKUM (salur makan) dan URAT MARI’ (salur nafas) bagi haiwan sembelihan. Keratan rentas leher binatang sembelihan. kelihatan jelas 2 salur makan dan salur pernafasan di tengah-tengah leher. kawasan yang berwarna 'pink' pula adalah salur yang membawa darah dari jantung ke otak.
Kaedah Penyembelihan Ayam

Semasa sembelihan: lihat bahagian yang putus Kaedah Penyembelihan Lembu
Semasa sembelihan : Lihat pada bahagian yang putus Tak halal ?
sebagai pengguna islam silalah berhati-hati jika hendak membeli ayam samaada di pasar atau hypermarket.. sila lihat dan perhatikan betul-betul sembelihan tersebut... dibawah ini kita dapat perhatikan sembelihan tidak halal... berwaspadalah selalu....Hadith bermaksud,. Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Basyir r.a. katanya : saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu terang (jelas) dan yang haram itu terang, dan di antara keduanya pula terdapat pekara-pekara yang syubahat (tidak terang halal atau haramnya) yang tiada diketahui oleh orang ramai.
Sebagai pembeli / pengguna kita hendaklah berhati-hati dan pilih ayam yang betul-betul halal!
Sila tinggalkan pesanan.. Komentar.. atau saranan kami cuba perbaiki.. Bagi memantapkan lagi bahan pada episode akan datang di ruang Comment atau Chart Room.. Tq..

18 comments:

 1. salam bro... panjang lebar ko terangkan cara pnyembelihan nie. boleh dijadikan rujukan dimasa akan dtg. thanks :)

  ReplyDelete
 2. Salam.. suka dengan entry ni.. banyak maklumat tambahan yg aku dpt... teruskan menulis dengan entry yang lebih menarik lagi.. thx sgt2 unt maklumat ni....

  ReplyDelete
 3. Assalamualaikum ww,
  Salam kenal, bro. Salam silaturahim dari Jakarta.
  ALRIS
  http://alrisblog.wordpress.com

  ReplyDelete
 4. Information yang sangat-sangat berguna...Thanks so much.

  ReplyDelete
 5. takut nak sembelih binatang apatah lagi nak melihatnyer....

  ReplyDelete
 6. penerangan yang sanagt detail..boleh lah wat rujukan nanti.. :)

  ReplyDelete
 7. huhuhu...thanx 4 da visit..urm...sembelih...aq tengok ley r...tp kalaw aq sndri yang bwat...x snggup...x smpai ati...huhuhuhu

  ReplyDelete
 8. wow..atas sekali tu sembelih arnab ke? thanks penerangan yang detail..

  ReplyDelete
 9. ade tak video cara menyembelih arnab dan cara melapah...

  ReplyDelete
 10. salam dr.saya seorang penternak lembu fidlot,saya juga mempunyai rumah sembelih tradisional,jdi saya ingin memodenkan rumah sembelih saya.dimana boleh saya dapati peralatan tersebut?.terima kasih.zaki temerloh hp:019 9144998

  ReplyDelete
 11. baru balik dari beli ayam kat pasar, tgk ayam dijual ada dua urat halus tak putus..jadi syak halal ke tak halal ayam tu..bila tengok penerangan nie yakin dua urat itu ialah salur arteri dan vena, sunat putus bukannya wajib. baru rasa lega nak makan ayam tu..

  ReplyDelete
 12. bolehkah saya menggunakan beberapa petikan daripada artikal saudara untuk P&p saya.

  ReplyDelete
 13. Assalaamu'alaikum. Boleh berikan dalil/rujukan untuk syarat sah "Mati dengan sekali sembelihan sahaja" dan makruh "Menyembelih hingga terputus kepala."

  ReplyDelete
 14. t.q...sebab atikel ni dapat siap kn kerja...

  ReplyDelete
 15. Assalam Bro...
  selain dari niat sembelih ayam iaitu
  "Bismillahi Allahu Akhbar"..ader tak ayat
  yang lain di baca mase kita nak sembelih ayam tu???

  ReplyDelete
 16. alhmdulillah... aku baru belajar2 menternak ayam kampung. boleh la dipraktikkan tertib sembelihan nih. walaupun dah belajar dari yg pakar.... sekurangnya dpt la sikit ilmu ttg anatomi haiwan sembelihan nih...

  ReplyDelete
 17. apa sih yang dimaksud abattoir??

  ReplyDelete