Tuesday, February 16, 2010

Projek Integrasi Ternakan Ruminan

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ۩۩۩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Projek Integrasi Ternakan Ruminan (Pintar)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ۩۩۩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pintar adalah singkatan kepada Projek Integrasi Ternakan Ruminan dengan tanaman kekal seperti getah atau kelapa sawit.Ia merupakan satu bidang usaha berinput rendah (low input). Ternakan lembu pedaging dibawa masuk untuk menggunakan rumpui yang terdapat dengan banyak di dalam sesuatu ladang bermakna jumlah stok adalah bergantung kepada kuantiti rumpai yang sedia ada.Sehubungan itu apabila kuantiti rumpai berkurangan ( apabila getah atau kelapa sawit meningkat tua), stok ternakan perlulah dikurangkan sehingga cukup untuk meragut rumpai yang ada saja.
Ianya memberi maksud mana-mana kawasan perladangan yang tiada rumpai yang mungkin berpunca dari aktiviti meracun rumpai tersebut, tidak boleh atau tidak sesuai menjalankan projek pintar.Apabila sumber makanan berkurangqn lazimnya pengusaha terpaksa memberi makanan tambahan PKC/ PKE atau pelepah sawit yang dirincih untuk mencukupkan keperluan makanan yang diperlukan. Ia juga bukan merupakan konsep Pintar kerana menyebabkan kos pengurusan meningkat.
Input lain yang menjadi pelengkap kepada keperluan asas ini hanyalah ubat-ubatan, garam galian, sumber air , peralatan pengenalan ternakan termasuklah kandang yang sesuai dan system pagar elektrik

Satu ciri yang terdapat pada Pintar ialah system ragutan berpusingan mengikut amalan yang telah ditetapkan. Misalnya kawasan seluas 400hektar selesai diragut sepenuhnya dalam tempoh 90 hari atau 3 bulan. Ianya hanya boleh dilaksanakan dengan menggunakan system pagar elektrik. Dari sudut ekonomi keuntungan boleh didapati dalaam kedua dua bidang iaitu penghasilan sawi atau getah dan penternakan lembu pedaging

Asas pengetahuan penternakan ruminan
Minat, keyakinan diri dan berfikiran positif
Pengalaman dalam penternakan lembu pedaging
Memahami asas untung rugi projek
Modal
Baka Ternakan
Apabila baru hendak memulakan projek PINTAR , buat permulaan baka Kedah-Kelantan (KK)

Amalan penternakan lembu pedaging integrasi
Meragut secara Extensif

tanaman kekal getah & kelapa sawit bergantung kpd kuantiti rumpai sedia ada
Sistem ragutan pusingan
misalnya kawasan 400hektar selesai diragut dlm tempoh 90 hari atau 3 bulan
Dilaksanakan dengan bantuan system pagar eletrik
Setelah menternak selama tiga atau empat tahun, baka asas ini boleh dipertingkaatkan dengan mengacuk dengan baka baka seperti Braman, Nellore atau lain-lain.
Ciri-ciri kesesuaian ladang
Minimum luas kawasan laadang sawit 400hektar
Tanaman sawit tersebut berumur tidak kurang 5 tahun atau tidak lebih 15 tahun.
Kawasan bawah sawit mempunyai rumpai yang mencukupi untuk makanan lembu.
Kawasan ladang tersebut diperuntukan hanya untuk satu projek penternakan saja tiada ternakan lain yang berkeliaran atau orang lain menumpang mengunapakai rumpai dalam ladang tersebut
Kurang berbukit- bukau atau kecerunan 45` kecuali yang berteres
Tidak mudah ditengelami banjir atau jauh bersempadan dengan hutan simpan , ditakuti ancaman binatang buas.
Pengurusan Pusingan
Kadar Stok ternakan pada purata 1:4 hektar ( seekor meragut dalam 4 hektar)
100ekor inhduk boleh meragut kawasan seluas 5 hektar selama 1 hari
Satu pusingan lengkap selama 80-90 hari
Ternakan mesti dipindahkan apabila ketinggian rumpai kira-kira 6 inci
Bekalan air bersih dan bata garam
Selepas ternakan dipindahkan pengembala memeriksa kawasan ragutan lama dan serviscut,
kerja penyelengaraan petak ragutan tinggal tidak kurang 5 hari

#Apabila kuantiti rumpai kurang, getah kelapa sawit meningkat usia Stok ternakan mesti dikurangkan

Pengurusan Pembiakan
Baka jantan ditukar 3 tahun sekali
baka mesti lulus ujian daya biak (B.S.E) setahun sekali
Nisbah penjantan dengan induk betina
1:15 atau 1:20
Digalakan mempunyai 3 ekor baka penjantan utk 40 ekor bibit

Pengurusan anak
Susu awal kolestrum seawall 24 jam pertama kelahiran
Rawatan pusat 12 jam pertama
Cerai susu 6 hingga 12 bulan
Purata pertumbuhan ADG anak 0.35grm - 1 kg/ hari/ekor
Pengurusan Lembu Dara & Jaras
Lembu dara penganti dibiak
umur 18-24 bulan Berat badan 180 – 250 kg
Lembu jantan dibiak
Umur 30 –36 berat badan 200 – 250 kg
Pengurusan Induk/ Bibit
Ibu beranak semula antara 60 –90 hari selepas 3 kali pusingan berahi
Prestasi kelahiran anak 65% ke 85%

Tahap Kematian
Sebarang kematian lembu mesti dilaporkan JPH
Bangkai sekurang2nya ditanam kedalaman 7 kaki
Anak kurang 10%
Dewasa 3%
Gerompok 5 %
Program kawalan Penyakit
Ujian saringan darah Brusellosis, Johnes/ turbecolosis setahun sekali
Program Vaksin Brusellosis H.S FMD setahun sekali
Khidmat pengembangan veterinary (LTJ)

Infrastuktur ladang
Kandang tetap
Biasanya ditempatkan ditengah ladang atau paada lokasi strategic
Dihubung denganjalan raya bebas banjir
Mempunyai saliran yang baik
Kukuh dan taahan
Bersaiz 12kaki X 80 kaki untuk 100 induk
Travis (Loading ) Baka Kedah-kelantan –lebar dalam 21 inci, Brahman- lebar dalam 25 inci.
Kandang mudah alih

30 keping penel besi 5.5kaki panjang X 6 kaki lebar .
Cyclone wire ( 1 gulung A17/1900/150 –tight lock )
20 batang kayu (3` X 3` X 6.5 `)
tali secukupnya.
Pagar Eletrik di syorkan 2 set
Energizer
polywire
digital voltmeter
tiang
bateri 12 volt ( N70 )
penggulung poly wire
peralatan timbang untuk anak lembu baru lahir.
Motortrailer
Kombinasi Motorsikal dengan trailer yang direka khas sesuai digunakan untuk kerja penyediaan petak ragutan. Bekas minuman mudah alih
Tangki air bergerak dan palung minuman 5 kaki X 3 kaki X 2 Kaki

Persediaan sebelum memasukan ternakan
merumpai anak kayu dengan menggunakan racun rumpai tampa membunuh rumput makanan lembu 3 bulan sebelum ternakan dimasukkan ke ladang
Pelepah Sawit disusun selang sebaris
Merumpai secara hamparan “ Carpet spray” adalah ditegah
kaedah membaja secara mekanikal secara rata elakan dari baja urea berketul-ketul di tinggalkan diladang secaara terbuka

Perolehan ternakan
penggunaan baka tempatan
terpilih dari gerompok telah disaring penyakit Brucellosis, Johnes, TB dan penvaksinan HS telah dilakukan.
Sijil kesihatan dan permit pindah dari JPH perlu dibuat
Ternakan sihat saja yang masuk
Pastikan induk subur untuk pembiakan melahirkan anak , jantan yang berfungsi
Pengenaalan dipasang pada telinga

Merangka petak pusingan ragutan diatas pelan ladang sawit. Elak membuat kerja kerja ladangdalam petak kawasan ragutan yang telah dipasang pagar elektrik.Elakkan memasang pgar elektrik merintang jalan utama
Penyerasian lembu (preconditioning)
Pasang pagar eletrik didalam kandang tetap
Masukan lembu
Hidupkan energizer (8 kv keatas)
Pastikan setiap ekor lembu meraasai kejutan arus eletrik dri polywire yang dipasang untuk pengenalan
Pancutkan air garam, sisa kicap atau molasses sebagai umpan dan selalu berdamping dengan ternakan
Perhatikan kelakuan ternakan dan asingkan ternakan yang liar,garang dan sakit
Sediakan PKC, bata garam dan air minuman dicampur `anti stress`

Ternakan biasanya akan serasi dalam masa 2 hari hingga satu minggu dan ia tidak lagi menyentuh pagar elektrik
Pemindahan lembu ke petak ragutan
Pasang tiang dan polywire dikawasanpetak ragutan bersebelahan sehari sebelum ternakan keluar dari kandang
pasang energizer kepada bateri 12 volt
Jika perlu pindahkan bekas minuman dan bata garam ke petak rgutan baru
Pindahkan ternakan kedalam petak ragutan baru
Kira jumlah ternakan semasa pemindahan kepetak baru
pastikan petak lama untuk memastikan tiada lembu saakit atau anak lembu yang ketinggalan
pastikan setiap ekor lembu meragut rumput dengan baik Pegurusan Gerompok
Pengurusan pembiakan
Setiap ekor baka jantan yang dibeli berumur tidk kurang 3 tahun dan mempunyai cirri-ciri libido tinggi
Setiap bakapenjantan hendaklah lulus ujian daya biak(B.S.E) yang dilakukan setahun sekali oleh JPH
Setiap ekor baka penjantan yang tidak produktif garang dan tidak dapat dikawal diasing dan singkir

Pengurusan pembiakan dan pembakaan
Nisbah baka penjantan dengan induk betina ialah 1:15 atau 1:20
Lembu baka jantan hendaklah ditukar setiap 3 tahun sekali
Apabila berlaku keguguran hubungi Pegawai Perkhidmatan haiwan yang berdekatan untuk tindakan selanjutnya. Fetusw dan sisa cairan dari keguguran perlu ditanam sedalam 3 kaki dan disucihamakan dengan kapur
Induk yang gagal melahirkan anak yang sihat dan kurang memiliki sifat keibuan perlu ditakai
Pengurusan Gerompok Tertutup
Definisi “ Gerompok Tertutup” adalah satu keadaan dimana sesuatu ternakan tidak bercampur dengaan mana-mna ternakan dari luar, samada secara semula jadi atau dilakukan secara tidak terkawal

amalan ini dilaksanakan selepas jumlah bilangan induk dipenuhi
tiaada pergerakan ternakan lain kelur masuk berhampirn dan bersentuhan secara langsung dengan gerompok
induk gantian dipilih daripada gerompok yang sama
kemasukan baka-baka gantian dari sumber luar mengikut protocol
Pengurusan Pusingan
Tujuan mengekalkan tahap bekalan makanan mencukupi, serta bekekalan
100ekor induk boleh meragut dikawasan seluas 5 hektar selama 1 hari (kebiasaannya)
Sesuatu pusingan lengfkap selama 80-90hari
Ternakan mestilah dipindahkan kepetak berikutnya apabila ketinggian rumpui kira-kira 6 inci
Selepas ternakan dipindahkan, pengembala memeriksa kawasan ragutan lamadan Serviscut semula
Bekalan air dan bata garam sentisa mencukupi
Kerja –kerja penyelenggaraan ladang dilakukan selepas petak rgutan ditinggalkan tidak kurang dari 5 hari
Pengurusan anak lembu
Anak lembu yang baru lahir mestilah diperiksa bagi memastikan ianya tidak cedera atau cacat semasa lahir
Anak mestilah mendapat susu awal (Kolestrum) dalam tempoh 4 jam pertama selepas kelahiran
Berikan pengenalan tetap pada setiap ekor anak lembu yang berumur seminggu
Timbang setiap ekor anak lembu yang baru lahir dan setiap 6 bulan sekali
Anak lembu yang sakit dan tidak ekonomik dirawat atau bantut serta cacat mesti diasing singkir
Asing anak lembu mengikut jantina ke padok yang berasingan selepas cerai susu

Pengurusan lembu dara dan jantan jaras
Minta bantuan khidmat kepakaran jabatan haiwan bagi memilih lembu dara untuk dijadikan sebagai penganti induk apabial berumur 18 bulan
Lembu dara yang dipilih tidak dijual
Memohon kepakaran jabatan haiwan untuk memilih jantan muda bagi tujuan baka pejantan
Lembu jantan jaras yang tidak dipilih diasingkan dan di gemukan secaran green lot atau dijual
Pastikan lembu jantan jaras (muda ) tidak menceroboh masuk kedalam kumpulan lembu dewasa
Bagi jualan aqiqah dan korban, ia perlu dimasukan dalam kandang fidlot satu hingga dua bulan sebelum jualan dan diberi makan PKC

Pengurusan data dan rekod
Merekod adalah satu kaedah yang perlu diamalkan untuk menganalisa prestasi pengurusan ternakan. Rekod mestilah disimpan dan diselenggara dengan teratur.Rekod yang perlu ada
Seperti berikut
Rekod kelahiran= memastikan setiap induk melahirkan anak dalam tempoh setahun
Rekod kematian=mencatat kematian dan punca
Rekod ragutan pusingan=memastikan setiap padok digunapakai mengikut jadual yang ditetapkan
Rekod timbang= memastikan prestasi ternakan dapat diketahui melalui kenaikan berat badan
Rekod Jualan=Memastikan prestasi bidangusaha dapat memberi keuntungan
Rekod pembelian=Menilai dan membuat perbandingan semula kos ternakan
Rekod rawatan= Menilai semula punca dan sebab penyakit berlaku dan kos perbelanjaan
Rekod aktivitri harian= memastikan pengurusan dilaksanakan mengikut perancangan
PENTERNAKAN LEMBU PEDAGING

v SISTEM IBU ANAK
Bermula 5 penjantan 100 bibit . Setiap 3 tahun penjantan ditukar. Setelah kadar kelahiran 70% - 80% dgn kadar kematian atau takai 2 - 10 % jumlah ternakan akan bertambah dari tahun ke tahun. Dalam tahun kelima saiz gerompok stabil dengan jumlah maksimum 295 ia dapat mengeluarkan 70 ekoir ternakan ( penjantan, induk, takai, feeder atau dara) dijual atau digemukan sbg baka

v GREENLOT
Menternak anak jantan atau anak betina dahulu dengan kapasiti 250 ekor di pelihara dalam lading kelapa sawit seluas 400hektar . Anak lembu selepas cerai susu ( umur 6-8 bulan ) diasingkan dalam satu gerompok dipelihara selama lebih kurang 12 bulan. Ternakan dipelihara secara extensive ,meragut bergiliran dan dikawal dengan pagar letrik. Rawatan dan pemberian garam- vitamin dilakukan secara berkala.
Amalan Penternakan yang baik
Good animal husbndary practices –GAHP

Pengurusan ternakan
Mengamalkan proses cerai susu, mengikut kaedah yang praktikal dan tidak memudaratkan ternakan
Anak –anak jantan muda dipindahkan berasingan dari kumpulan ibu anak yang asal
Pemeriksaan kuantiti baka penjantan dilakukan dari semasa ke semasa
Mengadakan program pemerisaan kesuburan ternakan secara berkala
Mengamalkan konsep gerompok tertutup
Aktiviti keluar masuk pelawat ke lading dikawal dan mematuhi prosedur pembasmian ( disinfection) penyakit
Baka penjantan digantikan setiap 3 tahun sekali
Nisbah baka penjantan dengan betina 1:20 dan digalakan mempunyai 3 ekor baka penjantan bagi bilangan induk 40 ekor
Ternakan yang baru diterima perlulah direhatkan dalam kandang selama 3 hari sebelum melakukan sebarang aktiviti terhadapnya. Selama dalam tempoh berkenaan air bersih, makanan secukupnya , garam galian dan antisrees

Rawatan ternakan & kesihatan gerompok
Pengusaha tidak dibenarkan melakukan rawatan ternakan kecuali rawatan kecil
Ternakan tidak boleh di jual untuk sembelih selagi ternakan tersebut masih dalam lingkungan tarikh luput rawatan (withdrawal period )
Ubatan dan peralatan perlu disimpan diselenggarakan dengan baik serta dengan baik mengikut tatacara simpanan yang berkaitan
Melaksana program kesihatan gerompok sepenuhnya (100%) dan berpandukan kepada program kesihatan gerompok yang disediakan oleh JPH

Makanan dan pemakanan
Bata garam sentiasa diberikan
Sebelum dimasukkan ternakan ke satu-satu petak pastikan tiada tumbuhan yang beracun dipetak tersebut
Ternakan diubah petak ragutan apabila rumpai dalam kawasan yang sedang diraagut tinggal 16 inci sahaja
Kadar stok ternakan pada purata 1:4 hektar, pengurangan stok dilakukan dari semasa ke semasa apabila bahan makanan menurun ( apabila umur sawit meningkat) dan penurunan purata susuk badan ternakan kepada 3 body score

Rekod
Setiap ternakan diberikan 2 nombor pengenalan dan dipasang kepada kedua belah telinga.
Gunakan system merekod dan catat maklumat yang mudah untuk diamalkan dan praktikal
Rekod-rekod perlu dikemaskini dan disimpan di tempat sesuai dan selamat

Panduan Kos
Panduan kos anggaran kos tetap bagi model ibu-anak (pembiakan)
Segala saranan, pandangan & komen untuk kami teliti .. Silalah diutuskan di ruangan Chart box atau coloum comment.. Thanks

No comments:

Post a Comment